სახდეპი ანაკლიის პორტზე: საქართველოს მთავრობის მიერ, იმ კომპანიის სანდო პარტნიორად გამოცხადება, რომელიც ჩართული იყო კორუფციულ საქმეებში, თაღლითობასა და სამხედრო საქმიანობაში, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობა ევრო-ატლანტიკური ტრაექტორიის ერთგული არ არის

სახდეპი ანაკლიის პორტზე: საქართველოს მთავრობის მიერ, იმ კომპანიის სანდო პარტნიორად გამოცხადება, რომელიც ჩართული იყო კორუფციულ საქმეებში, თაღლითობასა და სამხედრო საქმიანობაში, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობა ევრო-ატლანტიკური ტრაექტორიის ერთგული არ არის

მეთიუ მილერი: FARA ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც უცხოური მთავრობების სახელით მოქმედებენ და არა მათ, ვინც ლეგიტიმურ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას ახორციელებს, ვინც ჰუმანიტარულ საქმიანობას ასრულებს, ვინც სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას ეწევა

მეთიუ მილერი: FARA ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც უცხოური მთავრობების სახელით მოქმედებენ და არა მათ, ვინც ლეგიტიმურ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას ახორციელებს, ვინც ჰუმანიტარულ საქმიანობას ასრულებს, ვინც სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას ეწევა