ჯონ კირბი: "ჩვენი შეშფოთება გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული ამჟამინდელი კურსი რადიკალურად ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას, ქართველი ხალხის დასავლურ მისწრაფებას"

ჯონ კირბი: "ჩვენი შეშფოთება გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული ამჟამინდელი კურსი რადიკალურად ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას, ქართველი ხალხის დასავლურ მისწრაფებას"